Disclaimer

In deze disclaimer wordt onder content verstaan: alle op het domein cq. de website www.bartzelf.nl aanwezige inhoud. Door de website www.bartzelf.nl te gebruiken cq. te raadplegen stemt u in met deze disclaimer. De content is door Bartzelf met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Bartzelf aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Bartzelf danwel zijn cliënten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Bartzelf te worden verzocht.

Mocht u van mening zijn dat Bartzelf inbreuk maakt op uw rechten, rechten van derden of anderszins handelt in strijd met de Nederlandse wet, gelieve hier melding van te maken. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info[a]bartzelf.nl.